مرور برچسب

سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی

ساختار زمین شناسی ایران ظرفیت ویژه ای در حوزه گردشگری دارد

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران به دلیل داشتن ساختار زمین شناسی خاص و منحصربه فرد، ظرفیت ویژه ای در حوزه گردشگری دارد و توسعه این بخش می تواند در حفاظت از سرزمین و توسعه فرهنگی، اجتماعی و…